Covid-19-Office-Scan

Terug veilig aan het werk dankzij  "COVID-19-OFFICE-SCAN"

Een kant-en-klaar pakket op maat dat u toelaat de nodige maatregelen meteen te implementeren !

 

 

WAT ?

 

De COVID-19 Office Scan is een analyse van uw huidige kantoorruimte om vast te stellen hoe en onder welke voorwaarden u vandaag uw kantoor gedeeltelijk terug in gebruik kan nemen zodat de werknemersprofielen die volgens de geldende regelgeving (profielen waarvoor u om gegronde redenen geen telewerk kan organiseren) terug actief kunnen worden ingezet.

 

Een diepgaande risicoanalyse van uw actuele werkomgeving die in kaart zal brengen welke besmettingsbeperkende maatregelen u wettelijk en wetenschappelijk dient te implementeren om uw werknemers en uzelf zo goed als mogelijk te beschremen tegen een Covid-19 besmetting.

 

 

 
HOE ?

 

Aan de hand van jullie actuele inrichtingsplan, bijkomende gevraagde info over uw organisatie en een plaatsbezoek schrijven wij  specifiek voor uw kantoor en organisatie de richtlijnen uit volgens dewelke u gedeeltelijk en veilig uw activiteiten kan hernemen. 

 

Het resultaat bestaat uit drie onderdelen:

 

  •  De analyse van uw werkomgeving en activiteit om alle mogelijke besmettingsrisico’s in kaart te brengen. Een risicoanalyse van de collectieve en persoonlijke zones om duidelijk in kaart te brengen welke de kritieke punten zijn.

 

  •  De synthese van deze analyse resulteert in duidelijk richtlijnen, welke maatregelen u dient te nemen en moet toepassen, én wat u moet communiceren naar uw werknemers en in uw kantooromgeving.

 

Een zuivere opsomming zou al te eenvoudig zijn dus wij beschrijven de te nemen maatregelen en de te implementeren producten (zeepdispensers, reinigingsdoekjes, handgels, etc.) en toepassingen (signalisatie, pictogrammen, vloermarkeringen, etc.) in detail en tekenen ze in op uw plannen.

Wij bezorgen u alle info en visuele communicatie-tools om de nieuwe in acht te nemen regels vooraf én op de werkvloer klaar en duidelijk te communiceren naar uw werknemers zodat ze deze vlot kunnen toepassen. Tevens beschrijven we gedetailleerd waar en hoe deze geïmplementeerd moeten worden.

 

  •  Voor de implementatie reiken we een aantal partners aan die dit praktische kunnen verzorgen. Deze partners zijn op de hoogte van de door ons beschreven oplossingen en toepassingen.

Het staat u natuurlijk vrij al-dan-niet beroep te doen op hun dienstverlening.

 

 

 

WAAROM ?

 

Om u vandaag als werkgever, binnen het huidige uitzonderlijke wettelijke kader, de middelen aan te reiken om uw werkvloer veilig en gezond te reactiveren door toepassing van de huidige wetenschappelijke richtlijnen zodat het besmettingsgevaar maximaal beperkt kan worden.

Een duidelijk signaal naar uw werknemers dat u hun welzijn ter harte neemt!